Rubriky
O činnosti společnosti

Náš projekt na YouTube

Náš projekt a realizace fotovoltaiky ve Strojírnách Rumburk s akumulací, jenž byla rozšířená o dalších 204kWh zaujal. Pan Jan Staněk https://www.electrodad.cz/ seznamuje posluchače s informacemi, jak byl celý projekt koncipován. Je zde rozhovor s majitelem elektrárny, ředitelem panem
Ing. Ladislavem Bradou o jeho spokojenosti s novým technickým řešením. Dozvíte se jak byla elektrárna navržena od
Ing. Aleše Maškovského i spoustu informací o navržené akumulaci od Ing. Tomáše Horského a ing. Jana Beneše také o střídači a jeho provozu.

Ve stručnosti

Celý systém byl koncipován s ohledem na maximální využitelnost fotovoltaiky spolu s akumulací. Jsou zde náročné podmínky pro výrobu neboť dochází k častým mikro výpadkům sítě ze strany distributora. To klade vysoké nároky na spolehlivost bateriového úložiště firmy AERS, která byla naší subdodavatelem v této akci. Bateriový střídač je české výroby ze společnosti ŠKODA a umožňuje získat zákazníkovi naprostý přehled o stavu úložiště. Zároveň mu dovoluje regulovat čtvrthodinová maxima a přechází velmi rychle do ostrovního provozu, kdykoliv dojde k náhlým narušením dodávek energie ze sítě. Tím je zachráněn výrobní program Strojíren Rumburk a eliminace zmetků, které by jinak díky mikrovýpadkům distribuce vznikaly. Navržená akumulace v tomto stavu dokáže ukládat energii z naší fotovoltaické elektrárny. Náš systém výroby z kanadských solárních panelů řeší hned několik úloh najednou. Dokáže řešit stíny z místního komína a to téměř bez ztráty výkonu (zastíněný panel/y modifikuje do optimálního provozu), zároveň zohledňuje různé sklony a orientace solárních panelů, tak aby výkon fotovolaiky byl maximální možný v každém okamžiku a každém ročním období. Toto řešení nám všem dává schopnost nejen získat maximální výkon, ale také maximální možnou účinnost systému s ohledem na vynikající spolupráci bateriového úložiště a námi navržené a realizované fotovoltaiky k celkové spokojenosti zákazníka.